ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
У публікації досліджено підготовку фахівців до створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. У збройних конфліктах питання збереження закладів освіти як безпечного простору є надзвичайно гострим. Під час військових дій та ще тривалий час після їх закінчення заклади освіти в Україні працюватимуть у нових для себе вимогах до збереження освітнього середовища. Однією з відомих організацій, яка виконує завдання створення безпечного простору для дітей, що пережили або переживають психотравмуючі ситуації, є Early Starters International. Представлено власний невеликий практичний досвід співпраці з організацією Early Starters International у контексті підготовки фахівців, що працюють із дітьми, що пережили або переживають психотравмуючі ситуації, зокрема майстер-клас зі створення терапевтичної або психокорекційної казки, оскільки казкотерапія є одним із дієвих та найбільш безпечних інструментів роботи з дитиною та допомоги у розв’язанні її проблем, у тому числі пов’язаних зі стресом, страхами, депресивним станом тощо. The publication examines the training of specialists to create a safe educational environment under martial law. In armed conflicts, the issue of preserving educational institutions as a safe space is extremely acute. During military operations and for a long time after their end, educational institutions in Ukraine will work under new requirements for preserving the educational environment. One of the famous organizations that performs the task of creating a safe space for children, which have experienced or are experiencing psychotraumatic situations, is Early Starters International. It presents its own small practical experience of cooperation with the organization Early Starters International in the context of training specialists working with children who have experienced or are experiencing psychotraumatic situations, in particular, a master class on creating a therapeutic or psychocorrective fairy tale, since fairy-tale therapy is one of the most effective and safest work tools with the child and help in solving his problems, including those related to stress, fears, depression, etc.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, безпечне освітнє середовище, казкотерапія, воєнний стан, training of specialists, safe educational environment, fairy tale therapy, martial law
Цитування
Казачінер О. Підготовка фахівців до створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану / О. Казачінер, Ю. Бойчук, А. Галій // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р. – Хмельницький, 2023. – С. 93–94.