Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи

dc.date.accessioned2023-05-26T11:18:57Z
dc.date.available2023-05-26T11:18:57Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractЗбірник містить матеріали інтернет-конференції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам початкової освіти. Розкриваються питання теорії та методики навчання і виховання у початковій школі, інноваційних підходів у роботі вчителя початкових класів, інклюзивного простору в освітньому процесі початкової школи, історико-педагогічних та компаративістських аспектів початкової освіти, перспективні напрями розвитку початкової ланки освіти: український і європейський досвід, провідні питання природничо-математичної та мовно-літературної галузей у початковій школі. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains the materials of the Internet conference of students of the second (master's) level of higher education in the first year of study at the Faculty of Primary Education of H.S. Skovoroda KhnPU, dedicated to current problems of primary education. The issues of theory and methods of teaching and upbringing in primary school, innovative approaches in the work of primary school teachers, inclusive space in the educational process of primary school, historical-pedagogical and comparative aspects of primary education, promising directions for the development of primary education: Ukrainian and European experience, leading issues of natural-mathematical and linguistic-literary fields in primary school. For applicants of the second (master's) level of higher education and teachers of higher education institutions.
dc.identifier.citationІнновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 108 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11309
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectнавчання
dc.subjectвиховання
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectінклюзивний простір
dc.subjectвчитель початкових класів
dc.subjecteducation
dc.subjectprimary school
dc.subjectinclusive space
dc.subjectprimary school teacher
dc.titleІнновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи
dc.title.alternativeInnovations in primary education: experience, today's challenges, prospects
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Збірник_ТЕЗИ_ магістри_2023_16_травня_ 2023.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: