КОМЕНТОВАНЕ ПИСЬМО ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто методичний прийом "коментоване письмо", як один з ефективних видів логопедичної роботи щодо подолання порушень писемного мовлення у молодших школярів, який може використовувати вчитель-логопед під час проведення корекційної роботи, доведено його ефективність. В статье рассмотрен методический прием "комментируемое письмо", как один из эффективных видов логопедической работы по преодолению нарушений письменной речи у младших школьников, который может использовать учитель-логопед во время проведения коррекционной работы, доказана его эффективность. The article considers the methodical method of "commented letter" as one of the effective types of speech therapy work to overcome speech disorders in primary school children, which can be used by a speech therapist during correctional work, proved its effectiveness.
Опис
Ключові слова
діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна форма навчання, порушення писемного мовлення, коментоване письмо, магістерські роботи, дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивная форма обучения, нарушения письменной речи, комментируемое письмо, магистерские работы, children with special educational needs, inclusive form of education, violation of written speech, annotated letter, master's work
Цитування
Серебряннікова Є. П. Коментоване письмо як один із методичних прийомів корекції порушень писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку / Є. П. Серебряннікова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 307–311.