Проблема типологізації синонімів у сучасній китайській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянута проблема типологізації синонімів у сучасній китайській мові. В тезисах рассмотрена проблема типологизации синонимов в современном китайском языке. In the abstracts, the typology of synonyms in modern Chinese is considered.
Опис
Ключові слова
східні мови, типологізація синонімів, китайська мова, студентські роботи, восточные языки, типологизация синонимов, китайский язык, студенческие работы, eastern languages, typology of synonyms, chinese, student work
Цитування
Агафонова А. С. Проблема типологізації синонімів у сучасній китайській мові / А. С. Агафонова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 18–20.