ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ТРУБИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ КИТАЙСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-07
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню жанрових особливостей музичних творів для труби на матеріалі творчості китайських композиторів. У статті зазначається, що для творів китайських композиторів для труби характерен широкий діапазон жанрової тематики. Проаналізовано найбільш значимі твори китайських композиторів. The article is devoted to the study of genre features of musical works for trumpet on the material of Chinese composers. The article notes that the works of Chinese composers for the trumpet are characterized by a wide range of genre themes. The most significant works of Chinese composers are analyzed.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, труба, китайські композитори, жанрові особливості, musical art, trumpet, Chinese composers, genre features
Цитування
Хань Тао. Жанрові особливості музичних творів для труби (на матеріалі творчості китайських композиторів) / Хань Тао // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків, 2022. – С. 113–116.