Оцінка абсолютної та відносної маси тимусу у щурів, які утримувалися при різних режимах освітлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Conference
Анотація
Сучасні дослідження впливу зміни режиму освітлення в основному зосереджені на оцінці стану надниркових і статевих залоз, показниках клітинного імунітету. Однак, наукових публікацій, у яких висвітлюється саме тривалий іммобілізаційний вплив цілодобового освітлення на морфоструктуру тимусу не достатньо, хоча фотоперіод відіграє ключову роль у напрямку та інтенсивності впливу мелатоніну на імунні органи. У зв’язку з вище зазначеним, мета дослідження – оцінити масу тимусу у щурів, які утримувалися при різних режимах освітлення. З'ясовано, що цілодобове освітлення у щурів викликає зміни в імунній системі,так як призводить до статистично значимого збільшення як абсолютної, так і відносної маси тимусу. Що, ймовірно, викликає зростання напруженості в самій імунній системі та нейроендокринно-імунній взаємодії, опосередкованої блокадою синтезу мелатоніну шишкоподібною залозою. Результати дослідження свідчать про важливу роль саме шишкоподібної залози (епіфізу) у регуляції функцій імунітету у фізіологічних умовах та при порушенні світлового режиму. Modern studies of the effect of changing the lighting regime are mainly focused on assessing the state of the adrenal glands and gonads, indicators of cellular immunity. However, there are not enough scientific publications that highlight the long-term immobilization effect of round-the-clock lighting on the morpho-structure of the thymus, although the photoperiod plays a key role in the direction and intensity of melatonin's effect on immune organs. In connection with the above, the purpose of the study is to estimate the mass of the thymus in rats that were kept under different lighting regimes. It was found that round-the-clock lighting in rats causes changes in the immune system, as it leads to a statistically significant increase in both the absolute and relative mass of the thymus. Which probably causes increased tension in the immune system itself and the neuroendocrine-immune interaction mediated by the blockade of melatonin synthesis by the pineal gland. The results of the study testify to the important role of the pineal gland (epiphysis) in the regulation of immune functions under physiological conditions and when the light regime is disturbed.
Опис
Ключові слова
тимус, режим освітлення, фотоперіод, залози, thymus, light regime, photoperiod, glands
Цитування
Бехтер А. А. Оцінка абсолютної та відносної маси тимусу у щурів, які утримувалися при різних режимах освітлення / А. А. Бехтер, А. В. Мамотенко // Current scientific opinions on the development of current education : Abstracts of XXIV International Scientific and Practical Conference, Milan, Italy, June 19–21, 2023. – Milan, 2023. – Pp. 45–49.