Біблійність як ознака щоденника Олеся Гончара

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено особливості мовного вираження біблійності в щоденнику видатного українського письменника Олеся Гончара. Письменник був дуже релігійною людиною, що глибоко вірує в Господа. На формування його світогляду значний вплив здійснила Біблія. Записи О. Гончара рясніють лексемами-бібліїзмами, фразеологічними одиницями біблійного походження, афоризмами, цитатами з Біблії. В статье исследованы особенности языкового выражения библийности в дневнике выдающегося украинского писателя Олеся Гончара. Писатель был очень религиозным человеком, глубоко верующий в Господа. На формирование его мировоззрения значительное влияние осуществила Библия. Записи О. Гончара изобилуют лексемами-библиизмамы, фразеологическими единицами библейского происхождения, афоризмами, цитатами из Библии. The article explores the features of the linguistic expression of biblicality in the diary of the outstanding Ukrainian writer Oles Honchar. The writer was a very religious person, deeply believing in God. The Bible had a significant influence on the formation of his worldview. O. Gonchar's notes are replete with biblical lexemes, phraseological units of biblical origin, aphorisms, quotations from the Bible.
Опис
Ключові слова
Біблія, Олесь Гончар, щоденник українського письменника, віра, Библия, Олесь Гончар, дневник украинского писателя, вера, Bible, Oles Honchar,, diary of a Ukrainian writer, faith, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Гашуренко В. А. Біблійність як ознака щоденника Олеся Гончара / В. А. Гашуренко // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. К. Ю. Голобородько та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 15–17.