Гра як засіб корекційного навчання на уроках “Я досліджую Світ” для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

dc.contributor.authorЗуб, А. М.
dc.date.accessioned2024-03-01T10:50:22Z
dc.date.available2024-03-01T10:50:22Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractНаукова робота містить аналіз досліджень в галузі розробки, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці змісту дидактичної гри як засобу формування природничих знань у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Подано психолого-педагогічну характеристику та особливості учнів з інтелектуальними порушеннями; розглянуто загальні аспекти дидактичної гри в роботі з молодшими школярами з порушенням інтелектуального розвитку. Проведено констатувальний експеримент з метою визначення рівня сформованості природничо-наукової компетентності учнів початкових класів з інтелектуальними порушеннями. The scientific work contains an analysis of theoretical studies in the development of a theoretically grounded and experimentally verified content of the didactic game as a means of forming natural knowledge in younger schoolchildren with intellectual disabilities. The psychological and pedagogical characteristics and features of students with intellectual disabilities are presented; general aspects of the didactic game in working with younger schoolchildren with impaired intellectual development are considered. A confirmatory experiment was conducted to determine the level of formation of natural and scientific competence of primary school students with intellectual disabilities.
dc.identifier.citationЗуб А. М. Гра як засіб корекційного навчання на уроках “Я досліджую Світ” для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. М. Зуб ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 67 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14200
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectдіти молодшого шкільного віку
dc.subjectприродничі знання
dc.subjectексперимент
dc.subjectдидактичні ігри
dc.subjectintellectual disabilities
dc.subjectchildren of primary school age
dc.subjectnatural knowledge
dc.subjectexperiment
dc.subjectdidactic games
dc.titleГра як засіб корекційного навчання на уроках “Я досліджую Світ” для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
dc.title.alternativePlay as a means of Correctional learning in the lessons “I explore the world” for children with intellectual disabilities
dc.typeOther
Файли
Колекції