Формування та розвиток корпоративної культури організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми формування та розвитку корпоративної культури організації. Уточнено шляхи та засоби розвитку корпоративної культури, зміст управління формуванням і розвитком корпоративної культури організації, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з її розвитку. Розроблено модель формування і розвитку корпоративної культури організації. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of formation and development of the corporate culture of the organization. The ways and means of corporate culture development, the content of managing the formation and development of the organization's corporate culture, and the diagnostic toolkit for measuring managerial activity in its development have been specified. A model of formation and development of the organization's corporate culture has been developed.
Опис
Ключові слова
культура, корпоративна культура, персонал, організація, управління, culture, corporate culture, personnel, organization, management
Цитування
Горобець А. В. Формування та розвиток корпоративної культури організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. В. Горобець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 80 с. : табл. + дод.
Колекції