Освітнє середовище як умова формування проектної культури молодшого школяра

dc.contributor.authorРевуцька, А.
dc.date.accessioned2023-08-23T13:59:39Z
dc.date.available2023-08-23T13:59:39Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто освітнє середовище як умова формування проектної культури молодшого школяра. Зазначено, що суть дефініції «освітнє середовище» полягає у тому, що це система впливів, сукупність умов, що зумовлюють введення ціннісних, особистісних сенсів, можливостей для розвитку кожного суб’єкта, керованих й водночас гнучких чинників, що опосередковано й потужно впливають на процес формування проектної культури. The publication examines the educational environment as a condition for the formation of the project culture of a junior high school student. It is noted that the essence of the definition of "educational environment" is that it is a system of influences, a set of conditions that cause the introduction of valuable, personal meanings, opportunities for the development of each subject, controlled and at the same time flexible factors that indirectly and powerfully influence the process of forming project culture.
dc.identifier.citationРевуцька А. Освітнє середовище як умова формування проектної культури молодшого школяра / А. Ревуцька // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 26.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12254
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectосвітнє середовище
dc.subjectпроектна культура
dc.subjectучні молодшого шкільного віку
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjecteducational environment
dc.subjectproject culture
dc.subjectprimary school students
dc.subjectmaster's theses
dc.titleОсвітнє середовище як умова формування проектної культури молодшого школяра
dc.title.alternativeThe educational environment as a condition for the formation of the project culture of the junior schoolboy
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ревуцька А. Освітнє середовище.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: