ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ АЛГЕБРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано методичні прийоми, спрямовані на розвиток позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів у вивченні числових послідовностей в курсі алгебри закладів загальної середньої освіти й підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення теми. The theses characterize methodical techniques aimed at developing positive motivation of educational and cognitive activity of schoolchildren in the study of numerical sequences in the algebra course of general secondary education institutions and increasing students' cognitive interest in studying the topic.
Опис
Ключові слова
числові послідовності, мотивація, навчально-пізнавальна діяльність, numerical sequences, motivation, educational and cognitive activity
Цитування
Толок Д. В. Вивчення теми «Числові послідовності» у шкільному курсі алгебри / Д. В. Толок, Т. І. Дейніченко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 106–108.