Особливості здійснення правосуддя в період воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В досліджені розглянуто особливості здійснення правосуддя в період воєнного стану. Правосуддя є однією з основних функцій судової влади, діяльністю судових органів. Судова влада, відповідно до теорії й практики розподілу влади, є незалежною самостійною сферою публічної влади, яка створена для вирішення соціальних конфліктів, покликана забезпечувати захист прав і свобод людини й громадянина. The article examines the peculiarities of the administration of justice during the period of martial law. Justice is one of the main functions of the judiciary, the activity of judicial bodies. Judiciary, according to the theory and practice of the distribution of power, is an independent independent sphere of public power, which was created to solve social conflicts, designed to ensure the protection of human and citizen rights and freedoms.
Опис
Ключові слова
правосуддя, судовий захист, судова влада, воєнний стан, justice, judicial protection, judiciary, martial law
Цитування
Циркуненко О. В. Особливості здійснення правосуддя в період воєнного стану / О. В. Циркуненко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 269–271.