Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності з профілактики правопорушень старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядаються особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності з профілактики правопорушень старшокласників, розкрито сутність і зміст готовності соціальних педагогів до профілактичної діяльності. Рассматриваются особенности подготовки будущих социальных педагогов к деятельности по профилактике правонарушений старшеклассников, раскрыта сущность и содержание готовности социальных педагогов к профилактической деятельности.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, профілактика правопорушень, старшокласники, студентські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, профилактика правонарушений, старшеклассники, студенческие работы, social pedagogy, training of social educators, prevention of offenses, high school students, student work
Цитування
Панченко Г. Г. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності з профілактики правопорушень старшокласників / Г. Г. Панченко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 58-62.