МАТЕМАТИЧНІ ПРОЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

dc.contributor.authorСіра, І. Т.
dc.contributor.authorНіколаєнко, О. М.
dc.date.accessioned2023-10-09T10:14:32Z
dc.date.available2023-10-09T10:14:32Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ публікації розглянуто математичні проєкти. Метод проєктів – один з інтерактивних методів сучасного навчання. Він повинен стати складовою частиною навчального процесу. Визначено форми проєктної роботи в методиці навчання математики за термінами підготовки. Зазначено, що проєктна робота учня використовується як для формування, так і для оцінки рівня сформованості його ключових компетентностей, мета предметних результатів навчання. За допомогою методу проекту можна досягти міцного засвоєння знань, а також перевірити знання і уміння при розв’язуванні задач. Під час виконання проекту створюється позитивний емоційний настрій, який сприяє успіху і підвищує інтерес до вивчення предмету. The publication deals with mathematical projects. The project method is one of the interactive methods of modern education. He should become an integral part of the educational process. The forms of project work in the methodology of teaching mathematics according to the terms of preparation have been determined. It is noted that the student's project work is used both for the formation and for the assessment of the level of formation of his key competencies, the goal of the subject learning results. By using using the project method, you can achieve solid assimilation of knowledge, as well as test knowledge and skills in solving problems. During the implementation of the project, a positive emotional mood is created, which contributes to success and increases interest in studying the subject.
dc.identifier.citationСіра І. Т. Математичні проєкти як інструмент формування дослідницької компетентності / І. Т. Сіра, О. М. Ніколаєнко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 73–79.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12678
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectметод проєктів
dc.subjectвикладання математики
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectproject method
dc.subjectteaching mathematics
dc.subjecteducational process
dc.titleМАТЕМАТИЧНІ ПРОЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
dc.title.alternativeMATHEMATICAL PROJECTS AS A TOOL OF FORMATION RESEARCH COMPETENCE
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Сіра І. Т., Ніколаєнко О. М. Математичні проєкти як інструмент формування дослідницької компетентності.pdf
Розмір:
5.23 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: