Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей учнів у процесі адаптивного опанування лінгвістичної теорії в НУШ (5 клас): діяльнісний підхід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури
Анотація
Автором проаналізовано як представлена лінгвістична теорія в сучасних модельні навчальних програмах з української мови для 5 – 6 класів НУШ. The author analyzed how linguistic theory is presented in modern model curricula for the Ukrainian language for grades 5-6 of the New Ukrainian School.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, мовленнєва діяльність, лінгвістична теорія, вивчення української мови, New Ukrainian school, speech activity, linguistic theory, study of the Ukrainian language
Цитування
Маленко О. О. Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей учнів у процесі адаптивного опанування лінгвістичної теорії в НУШ (5 клас): діяльнісний підхід / О. О. Маленко // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: зб. матеріалів VI усеукр. наук.-практ. конф., Суми, 27-28 жовт. 2022 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім А. С. Макаренка [та ін.] ; [редкол.: О. М. Семеног (відповід. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ, 2022. – Вип. 6. – С. 55–58..