Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ Видавництво «Ранок»
Анотація
Підручник містить дві частини: «Алгебра і початки аналізу» і «Геометрія». Кожна частина складається з трьох розділів, кожний розділ – із параграфів (у першій частині деякі параграфи поділяються на пункти). Параграфи і пункти, як правило, складаються з структурних блоків. The textbook contains two parts: "Algebra and the beginnings of analysis" and "Geometry". Each part consists of three sections, each section consists of paragraphs (in the first part, some paragraphs are divided into points). Paragraphs and paragraphs, as a rule, consist of structural blocks.
Опис
Ключові слова
алгебра, початки аналізу, геометрія, історія математики, видатні математики, Інтернет-підтримка, підручники, algebra, beginnings of analysis, geometry, history of mathematics, outstanding mathematicians, Internet support, textbooks
Цитування
Нелін Є. П. Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Є. П. Нелін. – Харків : Ранок, 2018. – 328 с. : іл.