ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ ДЕЯКИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено стан джерельної води з 8 джерел Красноградського району методами біотестування на ракоподібних (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, 1901). Ракоподібні Ceriodaphnia affinis використовуються як найбільш чутливий об’єкт до широкого спектру хімічних речовин, а метод біотестування є ефективною формою для використання у водоохоронній практиці при проведенні токсикологічної оцінки і контролю якості поверхневих та питних вод. В ході аналізу було встановлено класифікацію за рівнем токсичності води та ступінь забруднюваності. Зазначено, що на забрудненість джерел впливає: велика кількість автотранспорту, змив мінеральних добрив та побутові відходи. The publication examines the state of spring water from 8 sources of the Krasnograd district using biotesting methods for crustaceans (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, 1901). The crustacean Ceriodaphnia affinis is used as the most sensitive object to a wide range of chemicals, and the bioassay method is an effective form for use in water protection practice when conducting toxicological evaluation and quality control of surface and drinking water. In the course of the analysis, a classification was established by the level of water toxicity and degree of pollution. It is noted that the pollution of the sources is influenced by: a large number of motor vehicles, washing off of mineral fertilizers and household waste.
Опис
Ключові слова
водні ресурси, охорона води, біотестування, Харківщина, water resources, water protection, biotesting, Kharkiv region
Цитування
Харченко В. Ю. Визначення якості води деяких водних об'єктів Красноградського району Харківської області методом біотестування / В. Ю. Харченко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 236–238.