ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ В КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ КИТАЙСЬКИХ ПРИВІТАНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто привітання у сучасній китайській мові та фактори, що визначають їх вибір у процесі спілкування. The publication discusses greetings in in modern Chinese and the factors that determine their choice in the process of communication.
Опис
Ключові слова
китайська мова, привітання, Chinese language, greetings
Цитування
Долгополова Д. О. Головні проблеми в класифікації сучасних китайських привітань / Д. О. Долгополова // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 25–27.