Особливості розвитку інноваційного підприємництва в умовах нестабільності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Анотація
Творчо-новаторська функція є визначальною функцією підприємництва, яка передбачає забезпечення реалізації нових ідей, здійснення науково-технічних розробок і проєктів, упровадження нових технологій. Військові дії та дестабілізація вітчизняної економіки, кризові явища, карантинні обмеження та інші деструктивні фактори обумовили виникнення чисельних проблем розвитку інноваційного підприємництва тапосилили пошук нових форм його здійснення. Саме тому дана наукова проблема стає надзвичайно актуальною та такою, що потребує подальшого поглибленого теоретико-практичного дослідження. The creative and innovative function is a defining function of entrepreneurship, which provides for the implementation of new ideas, the implementation of scientific and technical developments and projects, and the introduction of new technologies. Military actions and destabilization of the domestic economy, crisis phenomena, quarantine restrictions and other destructive factors caused the emergence of numerous problems in the development of innovative entrepreneurship and intensified the search for new forms of its implementation. That is why this scientific problem becomes extremely relevant and requires further in-depth theoretical and practical research.
Опис
Ключові слова
розвиток, інноваційне підприємництво, умови нестабільності, development, innovative entrepreneurship, conditions of instability
Цитування
Сідельнікова В. К. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в умовах нестабільності / В. К. Сідельнікова // Слобожанські наукові читання: соціально-економічні та гуманітарно правові виміри : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 15–16 листоп. 2022 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 119–121.