Сутність поняття «естетичне виховання майбутніх викладачів музичного мистецтва»

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває сутність поняття «естетичне виховання» майбутніх викладачів музичного мистецтва». Виокремлено мета, основні завдання та основні компоненти естетичного виховання майбутніх викладачів музичного мистецтва. Статья раскрывает сущность понятия «эстетическое воспитание будущих преподавателей музыкального искусства». Выделены цель, основные задачи и основные компоненты эстетического воспитания будущих преподавателей музыкального искусства. The article reveals the essence of the concept of "aesthetic education of future teachers of musical art." The goal, the main tasks and the main components of the aesthetic education of future teachers of musical art are highlighted.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, майбутні викладачі, музичне мистецтво, эстетическое воспитание, будущие преподаватели, музыкальное искусство, аesthetic education, future teachers, musical art
Цитування
Поршнева К. С. Сутність поняття «естетичне виховання майбутніх викладачів музичного мистецтва» / К. С. Поршнева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 171–172.