Феномен антиутопії в романі Герберта Уеллса "Острів доктора Моро"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто роман Г. Уеллса «Острів доктора Моро», який є яскравим прикладом антиутопічного роману. В цьому творі можна виділити практично всі ключові риси цього жанру. Метою даного твору було попередження людства про небезпеку в майбутньому, якщо в сучасному світі суспільство не перегляне свої погляди на деякі речі. В статье рассмотрен роман Г. Уэллс «Остров доктора Моро», который является ярким примером антиутопического романа. В этом произведении можно выделить практически все ключевые черты этого жанра. Целью данного произведения было предупреждение человечества об опасности в будущем, если в современном мире общество не пересмотрит свои взгляды на некоторые вещи. The article examines H. G. Wells' novel The Island of Doctor Moreau, which is a prime example of a dystopian novel. Almost all the key features of this genre can be highlighted in this work. The purpose of this work was to warn mankind of the dangers in the future, if in the modern world society does not reconsider its views on certain things.
Опис
Ключові слова
Уеллс Г., романи, антиутопія, магістерські роботи, Уэллс Г., романы, антиутопия, магистерские работы, Wells G., novels, anti-utopia, master's works
Цитування
Вітченко М. Феномен антиутопії в романі Герберта Уеллса "Острів доктора Моро" / М. Вітченко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 18–19.