ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ РЕЗІЛІЄНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі обґрунтовано актуальність підготовки майбутніх соціальних педагогів до управління розвитком гендерних аспектів резилієнтності підлітків, висвітлено її суть та особливості. Визначено завдання для її якісного забезпеченя. Охарактеризовано методики, що можна використовувати соціальним педагогам для визначення гендерних аспектів резилієнтності підлітків. The paper substantiates the relevance of training future social pedagogues to manage the development of gender aspects of adolescent resilience, highlights its essence and features. The tasks for its qualitative provision are defined. The methods that can be used by social educators to determine the gender aspects of adolescent resilience are described.
Опис
Ключові слова
соціальний педагог, резилієнтність, підлітки, професійна підготовка, гендерні аспекти, social pedagogue, resilience, adolescents, professional training, gender aspects
Цитування
Костіна В. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до управління розвитком гендерних аспектів резілієнтності підлітків / В. В. Костіна, А. І. Потьомкіна // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 200–201.