Турецкие идиомы, отражающие мимику человека

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассматриваются способы отражающие мимику человека, выражения эмоций человека, турецкие идиомы. У статті розглядаються способи відображення міміки людини, вираження емоцій людини, турецькі ідіоми. The article discusses ways of reflecting human facial expressions, expressions of human emotions, Turkish idioms.
Опис
Ключові слова
турецкие идиомы, мимика человека, жесты, язык тела, невербальная коммуникация, турецькі ідіоми, міміка людини, жести, мова тіла, невербальна комунікація, turkish idioms, facial expressions, gestures, language of the body, nonverbal communication
Цитування
Алибекироглу С. Турецкие идиомы, отражающие мимику человека / С. Алибекироглу // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 101–104.