ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТНА ТЕНДЕНЦІЯ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто волонтерство. Зазначено, що участь здобувачів вищої освіти (за напрямом «Соціальна робота») у волонтерській діяльності, створює передумови для професійного становлення, забезпечує їх самореалізацію у позанавчальній діяльності, сприяє розширенню меж професійної творчості і розвитку професійних компетенцій, адже досвід, набутий під час здійснення волонтерської діяльності, полягає в основі тієї позиції, яку буде займати людина протягом життя. Людина, яка реалізовує себе у соціально значущій діяльності, приймаючи безпосередню участь в суспільному житті, набуває навичок соціальної відповідальності, роботи в команді і лідерських якостей. The publication deals with volunteering. It is noted that the participation of higher education students (in the field of "Social Work") in volunteer activities creates prerequisites for professional development, ensures their self-realisation in extracurricular activities, promotes the expansion of the boundaries of professional creativity and the development of professional competencies, because the experience gained during volunteer activities is the basis of the position that a person will take throughout life. A person who realises himself/herself in socially significant activities, taking direct part in public life, acquires skills of social responsibility, teamwork and leadership qualities.
Опис
Ключові слова
волонтерство, соціальна робота, українське суспільство, volunteering, social work, Ukrainian society
Цитування
Босяченко К. М. Волонтерство як пріоритетна тенденція нової соціальної реальності / К. М. Босяченко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 26–27.