САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ХОРЕОГРАФІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлено сутність поняття «самореалізація». Зазначено, що одним із видів творчої діяльності для самореалізації учня молодшого шкільного віку є хореографічне мистецтво, яке об’єднує різні види мистецтва і є має вагомий комплексний вплив на особистість вихованця. The essence of the concept of «self-realization» is presented. It is noted that one of the types of creative activity for the self-realization of a primary school student is choreographic art, which combines various types of art and has a significant complex impact on the student's personality.
Опис
Ключові слова
самореалізація, хореографія, учні молодшого шкільного віку, self-realization, choreography, primary school students
Цитування
Майборода А. Самореалізація учня молодшого шкільного віку в процесі занять хореографією / А. Майборода, Н. Рудічєва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 445–448.