Цифрові технології в дошкільній освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять інформаційно-дорадчі матеріали щодо використання цифрових технологій у дошкільних освітніх закладах: розроблення онлайн-занять, створення мультимедійних презентацій, комп’ютерний документообіг тощо. Навчальне видання розраховане на здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти. Methodical recommendations contain materials on digital technologies. Their use in preschool educational institutions. About online classes, creation of multimedia presentations, computer document management, etc. Educational edition for masters.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, цифрові технології, дистанційне навчання, preschool education, digital technologies, distance learning
Цитування
Доценко С. О. Цифрові технології в дошкільній освіті : метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту дошк. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; С. О. Доценко, О. У. Холтобіна. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – 152 с.