ЧИСЕЛЬНІСТЬ ГНІЗДОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ГРАКІВ (CORVUS FRUGILEGUS) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ НОЧІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (НА ПРИКЛАДІ М. ЧОРНОМОРСЬК)

dc.contributor.authorПочетова, В. В.
dc.date.accessioned2024-03-18T14:37:39Z
dc.date.available2024-03-18T14:37:39Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено чисельність гніздової популяції граків у місті Чорноморськ і особливості ночівельної поведінки граків в міському середовищі. Досліджено розташування колоній граків у місті Чорноморськ, встановлено чисельність гніздової популяції, знайдено місця ночівель. З'ясовано фактори, які можуть впливати на тип гніздування (колоніальний чи пари у межах гніздових територій) у воронових Corvidae птахів. Польові дослідження проводилися у місті Чорноморськ з березня по червень 2023 року. Окремі спостереження були зроблені у жовтні – листопаді 2023. Для роботи використовували мапи GoogleMaps, усі колонії граків наносилися на мапу. Уперше досліджено розподіл колоній граків в місті Чорноморськ та порівняно розподіл покинутих та існуючих колоній граків у місті. Встановлено зв’язок між типами гніздування воронових птахів (колонії або пари на гніздових територіях) та рядом екологічних факторів. Отримані дані по розподілу колоній граків у місті дозволять проводити подальший моніторинг. In the qualifying work, the size of the nesting population of rooks in the city of Chornomorsk and the peculiarities of nocturnal behavior of rooks in the urban environment were investigated. The location of rook colonies in the city of Chornomorsk was investigated, the size of the nesting population was determined, and roosting sites were found. The factors that can affect the type of nesting (colonial or pairs within nesting territories) in corvidae birds were found out. Field research was conducted in the city of Chornomorsk from March to June 2023. Separate observations were made in October - November 2023. GoogleMaps maps were used for work, all rook colonies were plotted on the map. For the first time, the distribution of rook colonies in the city of Chornomorsk was investigated and the distribution of abandoned and existing rook colonies in the city was compared. The relationship between the types of nesting of corvid birds (colonies or pairs on nesting territories) and a number of environmental factors has been established. The obtained data on the distribution of rook colonies in the city will allow for further monitoring.
dc.identifier.citationПочетова В. В. Чисельність гніздової популяції граків (Corvus frugilegus) та особливості їх ночівельної поведінки (на прикладі м. Чорноморськ) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / В. В. Почетова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 63 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14419
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectорнітологія
dc.subjectптахи
dc.subjectграки
dc.subjectгніздування
dc.subjectornithology
dc.subjectbirds
dc.subjectCorvus frugilegus
dc.subjectnesting
dc.titleЧИСЕЛЬНІСТЬ ГНІЗДОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ГРАКІВ (CORVUS FRUGILEGUS) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ НОЧІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (НА ПРИКЛАДІ М. ЧОРНОМОРСЬК)
dc.title.alternativeTHE NUMBER OF THE NEST POPULATION OF CROWS (CORVUS FRUGILEGUS) AND CHARACTERISTICS OF THEIR NOCTURE BEHAVIOR (FOR EXAMPLE M. CHORNOMORSK)
dc.typeOther
Файли
Колекції