Самопрезентація особи в англомовному романі Л. Вайзбергер “Everybody Worth Knowing”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дипломній роботі сдійснено спробу визначення поняття «самопрезентація мовної особистості», що для вирішення поставлених у роботі задач розглядається як акт номінації, який задовольняє потребу мовної саморефлексії особистості, та як комунікативна стратегія, що складається з низки стандартних та нестандартних тактик створення в адресата(ів) власного іміджу, бажаного для суб’єкта-самопрезентанта. Спілкування визначається як одна з основних потреб мовної особистості, що реалізується в форматі активної самодільної творчості, поданого, в тому числі, у художньому творі. В аналізованому романі вдалося відібрати спектр різнорівневих лексичних, фразеологічних, синтаксичних та лексико-стилістичних номінативних одиниць, що дозволяють головній героїні цілісно подати власний імідж, та низку презентем, що реалізують конвергентну та дивергентну стратегії самопрезентації. The diploma work is a study in the field of identification and self-identification within the anthropocentric paradigm aimed at describing the self-presentation of a linguistic personality as an act of nomination and to establish its strategic potential in the novel. Self-presentation was described as an integral component of communicative behavior of a linguistic personality. Peculiariies of self-presentation as an act of nomination and as a communicative strategy were found out. The specificity of the self-presentation of the main character of L. Weisberger's novel "Everyone worth knowing" as an act of nomination and as a communicative strategy was established.
Опис
Ключові слова
самопрезентація, мовна особистість, презентема, стратегії самопрезентації, Вайзбергер Л., self-presentation, self-identification, linguistic personality, strategy, Weisberger L.
Цитування
Чертова В. Д. Самопрезентація особи в англомовному романі Л. Вайзбергер “Everybody Worth Knowing” : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : 035.021 Англійська мова і література в закладах освіти / В. Д. Чертова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 49 с.
Колекції