Впровадження STEM-освіти у початкову школу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто питання актуальності та перспективності впровадження STEM-освіти у початкову школу. Визначено, що STEM–освіта дозволяє організувати проєктну, навчально-дослідницьку діяльність в школі та у позаурочний час, показати учням, як науковий метод може бути застосований в реаліях повсякденного життя. The issues of relevance and perspective of introducing STEM education into primary school are discussed in theses. It was determined that STEM education allows to organize project-based, educational and research activities at school and in extracurricular time, to show students how the scientific method can be applied in the realities of everyday life.
Опис
Ключові слова
початкова школа, STEM-освіта, проєктна діяльність, primary school, STEM education, project activity
Цитування
Халіна К. Впровадження STEM-освіти у початкову школу / К. Халіна // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 40.