ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

dc.contributor.authorЧернець, А. С.
dc.date.accessioned2023-04-05T15:57:10Z
dc.date.available2023-04-05T15:57:10Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено технології екологічного виховання у дітей середнього дошкільного віку. Поставлено і методологічно опрацьовано проблему екологічної культури; нову концепцію формування у дітей дошкільного віку екологічної культури і свідомості; теоретично обґрунтовано й апробовано критерії та показники педагогічної діагностики рівня екологічних знань і стану сформованості екологічної культури у дошкільнят. The qualification work investigates the technologies of environmental education for children of middle preschool age. The problem of ecological culture is formulated and methodologically studied; a new concept of formation of environmental culture and consciousness in preschool children; theoretically substantiated and tested criteria and indicators of pedagogical diagnostics of the level of environmental knowledge and the state of formation of environmental culture in preschool children.
dc.identifier.citationЧернець А. С. Формування системи екологічних знань у дітей середнього дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. С. Чернець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 80 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10747
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectекологічне виховання
dc.subjectекологічна культура
dc.subjectекологічні знання
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectenvironmental education
dc.subjectenvironmental culture
dc.subjectenvironmental knowledge
dc.subjectpreschool children
dc.titleФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
dc.title.alternativeFORMATION OF A SYSTEM OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE IN CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE
dc.typeOther
Файли
Колекції