ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено технології екологічного виховання у дітей середнього дошкільного віку. Поставлено і методологічно опрацьовано проблему екологічної культури; нову концепцію формування у дітей дошкільного віку екологічної культури і свідомості; теоретично обґрунтовано й апробовано критерії та показники педагогічної діагностики рівня екологічних знань і стану сформованості екологічної культури у дошкільнят. The qualification work investigates the technologies of environmental education for children of middle preschool age. The problem of ecological culture is formulated and methodologically studied; a new concept of formation of environmental culture and consciousness in preschool children; theoretically substantiated and tested criteria and indicators of pedagogical diagnostics of the level of environmental knowledge and the state of formation of environmental culture in preschool children.
Опис
Ключові слова
екологічне виховання, екологічна культура, екологічні знання, діти дошкільного віку, environmental education, environmental culture, environmental knowledge, preschool children
Цитування
Чернець А. С. Формування системи екологічних знань у дітей середнього дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. С. Чернець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 80 с. : іл. + дод.
Колекції