ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОМЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто інфомедійну грамотність. Це – компетентність особистості, яка допомагає отримувати інформацію з усіх джерел (включно медіа), осмислювати та ухвалювати на її підґрунті певні рішення; створювати й поширювати інформацію за допомогою сучасних медіа, у тому числі за допомогою Інтернет; розуміти роль та вплив медіа на свідомість особистості. The publication discusses infomedia literacy. This is a competence of a person that helps to receive information from all sources (including the media), comprehend and make decisions based on it; create and disseminate information with the help of modern media, including the Internet; to understand the role and influence of media on the individual's consciousness.
Опис
Ключові слова
інфомедійна грамотність, медіакультура, медіазасоби, infomedia literacy, media culture, media tools
Цитування
Курило В. А. Визначення поняття інфомедійної грамотності в працях вітчизняних науковців / В. А. Курило // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 74–75.