МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ‘ХВОРОБА’ В “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ” І. ФРАНКА

dc.contributor.authorГоловко, О. І.
dc.date.accessioned2023-08-01T11:32:53Z
dc.date.available2023-08-01T11:32:53Z
dc.date.issued2023-04-27
dc.description.abstractУ публікації досліджено мовне вираження категорії ‘хвороба’ в “Галицько-Руських народних приповідках” І. Франка, бо саме фольклор є скарбом рідної мови, народного досвіду, перлиною національної культури. Автором було зібрано 31091 приповідок за різною тематикою. Зазначено, що у “Галицько-руських народних приповідках” закодовано уявлення про значення хвороб, за допомогою фразеологізмів пояснювали причини певного фізичного стану людини. Репрезентації уособлених образів хвороби властиве кодування, по-перше, особливостей зовнішнього вигляду міфічної істоти, схожої із зовнішнім виглядом хворої людини; по-друге, конкретних дій уособленої хвороби, що призводили до погіршення самопочуття, смерті через хворобу; по-третє, народних способів лікування хвороби. The publication examines the language expression of the category 'disease' in I. Franko's Galician-Russian Folk Tales, because it is folklore that is the treasure of the native language, folk experience, and the pearl of national culture. The author collected 31,091 fairy tales on various topics. It is noted that in "Galician-Russian folk tales" ideas about the meaning of diseases are coded, with the help of phraseology the reasons for a certain physical state of a person are explained. The representation of personified images of the disease is characterized by encoding, firstly, the features of the appearance of a mythical creature, similar to the appearance of a sick person; secondly, specific actions of the personified disease, which led to deterioration of well-being, death due to the disease; thirdly, folk methods of treating the disease.
dc.identifier.citationГоловко О. І. Мовне вираження категорії ‘хвороба’ в “Галицько-Руських народних приповідках” І. Франка / О. І. Головко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 21–24.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12071
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectФранко І.
dc.subjectукраїнський фольклор
dc.subjectкатегорія хвороби
dc.subjectукраїнська фразеологія
dc.subjectI. Franko
dc.subjectUkrainian folklore
dc.subjectdisease category
dc.subjectUkrainian phraseology
dc.titleМОВНЕ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ‘ХВОРОБА’ В “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ” І. ФРАНКА
dc.title.alternativeLANGUAGE EXPRESSION OF THE CATEGORY "DISEASE" In "HALITIC-RUSSIAN FOLK TALES" by I. FRANK
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Головко О. Мовне вираження категорії ‘хвороба’.pdf
Розмір:
13.38 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: