Інформаційне забезпечення управління закладом дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проведено аналіз теорії й практики інформаційного забезпечення управління закладом дошкільної освіти. Визначено роль інформації в управлінні ЗДО, розкрито поняття і задачі інформаційного забезпечення управління закладом дошкільної освіти; розкрити шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення управління. За результатами аналізу практики інформаційного забезпечення управління укладено комплексно-цільову програму з удосконалення цього напрямку діяльності керівника. The paper analyses the theory and practice of information support of preschool management. The role of information in the management of the institution of preschool education is defined, the concepts and tasks of information support of management of the institution of preschool education are disclosed; the ways to improve information support of management are revealed. According to the results of the analysis of the practice of information support of management, a comprehensive-target program to improve this area of activity of the head.
Опис
Ключові слова
інформація, інформаційне забезпечення, управління, заклади дошкільної освіти, information, Information support, control, preschool education institutions
Цитування
Осипець І. В. Інформаційне забеспечення управління закладом дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / І. В. Осипець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 95 с. + дод.
Колекції