Гіпермодерн: контури глобального суспільства ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що гіпермодерн реінтегрує, реформулює минуле у контексті глобального суспільства. Пропонує гіпермодернізацію нашого ставлення до історичного часу. Це прогрес з «чистим майбутнім». Майбутнім що, не має ніяких предзаданих гарантій, але цілковито залежить від досягнень науки, технології та нашої глобальної відповідальності. В статье раскрыто, что гипермодерн реинтегрирует, реформулирует прошлое в контексте глобального общества. Предлагает гипермодернизацию нашего отношения к историческому времени. Это прогресс с «чистым будущим». Будущим что не имеет никаких предзаданных гарантий, но полностью зависит от достижений науки, технологии и нашей глобальной ответственности. The article reveals that hypermodernism reintegrates, reformulates the past in the context of global society. Proposes a hypermodernization of our attitude to historical time. This is progress with a "clean future". The future does not have any pre-set guarantees, but it depends entirely on the achievements of science, technology and our global responsibility.
Опис
Ключові слова
глобальне суспільство, гіпермодерн, глобальное общество, гипермодерн, global society, hypermodern
Цитування
Радіонова І. О. Гіпермодерн: контури глобального суспільства ХХІ століття / І. О. Радіонова // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.- практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 25–28.