Наука та освіта в дослідженнях молодих учених

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено тези Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», що проходила на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з нагоди Дня науки. Він містить результати теоретичних та емпіричних досліджень молодих учених України в умовах сучасних викликів. Матеріали стануть у пригоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам закладів вищої освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the theses of the All-Ukrainian scientific-practical conference for students, D. students, postgraduate students and young scientists "Science and Education in the studies of young scientists", which was held on the basis of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University on the occasion of the Science Day. It contains the results of theoretical and empirical research by young scientists Ukraine in the context of contemporary challenges. The material will be useful for scientists, doctoral students, post-graduate students, teachers, masters and students at institutions of higher education and practitioners in the field of education.
Опис
Ключові слова
фахова підготовка, дистанційне навчання, змішане навчання, концепція успішної освіти, розвиток природничих наук, наукові дослідженя, освітологічні дискурси, STEM-технологія, professional training, distance learning, blended learning, he concept of successful educationt, development of natural sciences, scientific investigations, educational discourses, STEM technology
Цитування
Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 19 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 201 с.