Ортобіотичний підхід як ресурс стабільності освітян у Харківському регіоні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті формування ортобіотичного середовища розкрито описано так: оперативне опанування технологіями самозбереження здоров’я і життєвого оптимізму окремих соціальних груп (учнів, батьків, педагогів). Поточним результатом ортобіотичного підходу визначено психологічне благополуччя, стабільний статус психологічного здоров’я людини. Охарактеризовано загальну тенденції усіх комунікацій в системі «заклад освіти – здобувачі – представники громади». In the article, the formation of an orthobiotic environment is described in detail as follows: operational mastery of technologies for self-preservation of health and vital optimism of certain social groups (students, parents, teachers). The current result of the orthobiotic approach is determined to be psychological well-being, a stable state of psychological health of a person. The general trends of all communications in the «educational institution - applicants - community representatives» system have been characterized.
Опис
Ключові слова
освіта, наука, людина, мир, благополуччя, педагог, education, science, man, peace, well-being, teacher
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Ортобіотичний підхід як ресурс стабільності освітян у Харківському регіоні / В. В. Ворожбіт-Горбатюк // Мир. Безпека. Освіта : матеріали круглого столу за міжнар. участю, присвяч. Дню укр. миротворців та 30-й річниці участі України в миротворчих місіях ООН, Харків, 15 лип. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б.в.], 2022. – С. 9– 12.