Вплив булінгу на психологічний стан учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вплив булінгу на психологічний стан учнів початкової школи. Булінг – це агресивна поведінка щодо людини з метою її приниження. Зазначено, що булінг негативно впливає не тільки на життя дітей, а й на освітнє середовище закладу освіти. Задача вчителя, батьків чи працівників школи максимально створити сприятливе середовище для успішного розвитку дітей, уважно та постійно спостерігати за атмосферою в колективі та в випадку виникнення проблем оперативно реагувати на них. The publication examines the impact of bullying on the psychological state of elementary school students. Bullying is aggressive behavior towards a person with the aim of humiliating him. It is noted that bullying has a negative impact not only on the lives of children, but also on the educational environment of the educational institution. The task of the teacher, parents or school staff create a favorable environment for the successful development of children as much as possible, carefully and constantly monitor the atmosphere in the team and, in case of problems, promptly respond to them.
Опис
Ключові слова
булінг, освітнє середовище, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, bullying, educational environment, primary school students, master's theses
Цитування
Семененко В. Вплив булінгу на психологічний стан учнів початкової школи / В. Семененко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 29.