Особливості застосування особистісно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови курсантів військових ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-01-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України, Харків
Анотація
Тези присвячені вдосконаленню мовної підготовки військових фахівців у закладах вищої освіти відповідно до стандарту «STANAG 6001», використанню таких форм, методів і інструментів, які дозволять підвищити ефективність освітнього процесу. Theses are devoted to improving the language training of military specialists in higher education institutions in accordance with the standard "STANAG 6001", the use of such forms, methods and tools that will increase the efficiency of the educational process.
Опис
Ключові слова
курсанти, особистісно орієнтований підхід, military cadets, special orientations of pidkhid
Цитування
Березнева І. М. Особливості застосування особистісно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови курсантів військових ЗВО / І. М. Березнева, Л. С. Філатова // Від традицій до інновацій в навчанні іноземних мов у закладах вищої освіти : тези доп. міжвуз. наук.-метод. семінару, Харків, 25. січ. 2022 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : 2022. – С.15–18.