ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКИХ НАВИЧОК ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

dc.contributor.authorТкаченко, М.
dc.date.accessioned2023-07-18T08:42:59Z
dc.date.available2023-07-18T08:42:59Z
dc.date.issued2022-05-12
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано формування сценарно-режисерських навичок майбутніх учителів музичного мистецтва. Зазначено, що одним із завдань професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО є формування його сценарно-режисерських навичок, як невід’ємної складової їхньої подальшої професійної діяльності. Адже від набуття знань та навичок сценарно-режисерської роботи в школі залежить ефективність міжособистісної взаємодії учасників виховного процесу, успішне вирішення творчих завдань зі створення мистецького-освітнього простору та впровадження нових мистецьких ідей. The publication analyzes the formation of script-directing skills of future music teachers. It is noted that one of the tasks of the professional training of future teachers of musical art at the ZVO is the formation of their script-directing skills, as an integral component of their further professional activity. After all, the effectiveness of interpersonal interaction of participants in the educational process, the successful solution of creative tasks to create an artistic and educational space and the introduction of new artistic ideas depend on the acquisition of knowledge and skills of script-directing work at school.
dc.identifier.citationТкаченко М. Формування сценарно-режисерських навичок як компонент професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / М. Ткаченко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 225–228.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11944
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectрежисура
dc.subjectмузичне мистецтво
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectпроцес виховання
dc.subjectмайбутні учителі
dc.subjectdirecting
dc.subjectmusical art
dc.subjectprofessional training
dc.subjecteducation process
dc.subjectfuture teachers
dc.titleФОРМУВАННЯ СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКИХ НАВИЧОК ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
dc.title.alternativeFORMATION OF SCREENPLAY AND DIRECTOR SKILLS AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING FUTURE TEACHERS OF MUSICAL ART
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ткаченко М. Формування сценарно-режисерських навичок.pdf
Розмір:
4.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: