Формування у майбутніх працівників соціальної сфери здоров'я збережувальної компетентності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтоване формування у майбутніх працівників соціальної сфери здоров'я збережувальної компетентності. Обоснованное формирование у будущих работников социальной сферы здоровья сохраняющийся компетентности.
Опис
Ключові слова
майбутні працівники, соціальна сфера, здоров'я збережувальної компетентності, будущие работники, социальная сфера, здоровье сохраняющийся компетентности, future workers, social sphere, health of the continuing competency
Цитування
Василенко Г. В. Формування у майбутніх працівників соціальної сфери здоров'я збережувальної компетентності / Г. В. Василенко // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 38–41.