ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ «ІЗРАТИНА» М. КАДДАФІ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ БЛИЗЬКОСХІДНОЇ ПРОБЛЕМИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 70-х рр. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)

Анотація
Доповідь присвячена аналізу теоретичного концепту «Ізратина» М. Каддафі в контексті вирішення палестино-ізраїльського конфлікту. Показана еволюція поглядів лівійського лідера (від підтримки міжнародного тероризму до ідеї створення інтегрованої демократичної демілітаризованої держави для євреїв і арабів). Зроблено висновки про переваги дипломатії та мирного співіснування різних народів і релігій на території Палестини. The report is devoted to the analysis of M. Gaddafi's theoretical concept «Isratinе» in the context of solving the Palestinian-Israeli conflict. The evolution of Libyan leader’s views (from supporting international terrorism to the idea of creating an integrated democratic demilitarized state for Jews and Arabs) has been shown. Conclusions about the advantages of diplomacy and peaceful coexistence of different peoples and religions on the territory of Palestine have been made by the author.
Опис
Ключові слова
«третя світова теорія», Близький Схід, Ізратина, арабо-ізраїльський конфлікт, тероризм, the third world theory, the Middle East, Isratine, the Arab-Israeli conflict, terrorism
Цитування
Ямпольська Л. М. Теоретичний концепт «Ізратина» М. Каддафі в контексті вирішення близькосхідної проблеми (друга половина 70-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) / Л. М. Ямпольська // Питання сходознавства в Україні [Електронне видання] : тези доп. VIII Всеукр. дистанц. наук.-метод. конф. з міжнар. участю, Харків, Україна, 18 квіт. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 93–95.