Розвиток професійного потенціалу керівника як управлінська проблема

dc.contributor.authorЛаушкін, А. М.
dc.date.accessioned2024-03-06T08:31:03Z
dc.date.available2024-03-06T08:31:03Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми розвитку професійного потенціалу менеджера. Уточнено суть і структуру професійного потенціалу, методи й засоби управління його розвитком, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання професійного потенціалу та його розвитку. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of developing the professional potential of a manager. The essence and structure of professional potential, methods and means of managing its development have been clarified, and the diagnostic toolkit for measuring professional potential and its development has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
dc.identifier.citationЛаушкін А. М. Розвиток професійного потенціалу керівника як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. М. Лаушкін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 81 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14259
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпотенціал
dc.subjectпрофесійний потенціал
dc.subjectменеджер
dc.subjectрозвиток
dc.subjectpotential
dc.subjectprofessional potential
dc.subjectmanager
dc.subjectdevelopment
dc.titleРозвиток професійного потенціалу керівника як управлінська проблема
dc.title.alternativeDevelopment of the manager's professional potential as a management issue
dc.typeOther
Файли
Колекції