СУТНІСНІ ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
З’ясовано суть поняття «інноваційний заклад освіти» як педагогічної системи; визначено принципи і характерологічні ознаки такого закладу (гуманістична спрямованість, цілісність, системність нововведень); розкрито суть інноваційного режиму закладу освіти. The essence of the concept «innovative institution of education» as a pedagogical system has been defined. The principles and characterological features of such an institution have been determined. They are humanistic orientation, integrity and systematic innovations. The essence of innovative regime of educational institution has been revealed.
Опис
Ключові слова
інноваційний заклад освіти, інноваційний процес, інноваційний режим закладу освіти, педагогічна система, innovative institution of education, innovation process, innovative regime of educational institution, pedagogical system
Цитування
Попова О. Сутнісні ознаки інноваційного закладу освіти / О. Попова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 97–100.