Динамика видового и количественного состава птиц полезащитных лесополос Харьковской области

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Научно-практический центр по биоресурсам НАН Беларуси
Анотація
Цель исследования – изучить видовой состав и плотность населения птиц полезащитных лесополос в разные сезоны года на территории Харьковской области. Маршрутные учёты птиц проводили по общепринятым методикам (Равкин, Челинцев, 1990) и методом многократного картографирования. Для анали-за сезонной динамики орнитофауны выделены следующие периоды: летний (15.05–30.07), осенний (1.08–31.10), зимний (1.11–1.03) и весенний (2.03–14.05). В ходе исследований зарегистрированы 54 вида птиц 11 отрядов. В зимний период выявлены 20 видов. В весенний период зарегистрировано 52 вида. Видовой состав птиц в летний сезон представлен 50 видам. Мета дослідження – вивчити видовий склад та щільність населення птахів полізахисних лісосмуг у різні сезони року на території Харківської області. Маршрутні обліки птахів проводили за загальноприйнятими методиками (Равкін, Челінцев, 1990) та методом багаторазового картографування. Для аналізу через сезонну динаміку орнітофауни виділено наступні періоди: літній (15.05–30.07), осінній (1.08–31.10), зимовий (1.11–1.03) та весняний (2.03–14.05). У ході досліджень зареєстровано 54 види птахів 11 загонів. У зимовий період виявлено 20 видів. У весняний період зареєстровано 52 види. Видовий склад птахів у літній сезон представлений 50 видів. The purpose of the study is to study the species composition and population density of birds in shelter belts in different seasons of the year on the territory of the Kharkiv region. Route counts of birds were carried out according to generally accepted methods (Ravkin and Chelintsev, 1990) and the method of multiple mapping. For the analysis of the seasonal dynamics of the avifauna, the following periods were identified: summer (15.05–30.07), autumn (1.08–31.10), winter (1.11–1.03) and spring (2.03–14.05). During the research, 54 species of birds of 11 orders were registered. In winter, 20 species were identified. In the spring, 52 species were recorded. The species composition of birds in the summer season is represented by 50 species.
Опис
Ключові слова
птицы, видовой состав птиц, плотность населения птиц, Харьковская область, птахи, видовий склад птахів, щільність населення птахів, Харківська область, birds, bird species composition, bird population density, Kharkiv region, аспірантські роботи, аспирантские работы, graduate work
Цитування
Писоцкая В. В. Динамика видового и количественного состава птиц полезащитных лесополос Харьковской области / В. В. Писоцкая // Орнитологические исследования в странах Северной Евразии : тез. XV Междунар. орнитолог. конф. Северной Евразии, посвящ. памяти акад. М. А. Мензбира (165-летию со дня рождения и 85-летию со дня смерти). – Минск : Беларуская навука, 2020. – C. 372.