Казкотерапія в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто застосування казкотерапії в освітному процесі початкової школи. Казкотерапія – це «одне з направлень арт-терапії, метод у якому казкова форма застосовується для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім світом». Мета казкотерапії полягає в усвідомленні дитиною своєї внутрішньої гармонії, своєї єдності, у злагідності себе і навколишнього світу, розвитку творчих і адаптивних навиків, удосконалення способів взаємодії з навколишнім світом. The article deals with the use of fairy tale therapy in the educational process of primary school. Fairy tale therapy is "one of the directions of art therapy, a method in which the fairy form is used to integrate the personality, develop its creative abilities, improving interaction with the outside world". The purpose of fairy tale therapy is the child's awareness of his inner harmony, his unity, the harmony of oneself and the surrounding world, development of creative and adaptive skills, improving the ways of interaction with the surrounding world.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, освітній процес, початкова школа, fairy tale therapy, educational process, primary school
Цитування
Малахай Л. Казкотерапія в освітньому процесі початкової школи / Л. Малахай // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 22.