Теоретико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Теоретико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі. Теоретико-методические вопросы подготовки будущих социальных педагогов к социализации старших дошкольников в детском саду.
Опис
Ключові слова
майбутні соціальні педагоги, соціалізація, старші дошкільнята, дошкільні навчальні заклади, студентські роботи, будущие социальные педагоги, социализация, дошкольные учебные заведения, старшие дошкольники, студенческие работы, future social educators, socialization, senior preschoolers, pre-school educational institution, student work
Цитування
Горщерук Г. В. Теоретико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі / Г. В. Горщерук // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 17–18.