ОСНОВНІ ЕМПАТІЙНІ ЯКОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано емпатійні якості вчителя музичного мистецтва. Зазначено, що оволодіння такими особистісними якостями, як гуманістична спрямованість і толерантність дають можливість учителю музичного мистецтва демонструвати високий рівень емпатійної культури та професійної компетентності, а також забезпечувати якісне навчання учнів у означеному напрямі. The article analyses the empathic qualities of a music teacher. It is noted that mastering such personal qualities as humanistic orientation and tolerance enables a music teacher to demonstrate a high level of empathic culture and professional competence, as well as to provide quality education of students in this area.
Опис
Ключові слова
емпатійна культура, професійна компетентність, вчителі, музичне мистецтво, empathic culture, professional competence, teachers, musical art
Цитування
Лі Юаньці. Основні емпатійні якості вчителя музичного мистецтва / Лі Юаньці // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 836–838.