Корекція мисленнєвої діяльності дітей з легкими інтелектуальними порушеннями засобами арт-терапії

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми корекції мисленнєвої діяльності дітей з легкими інтелектуальними порушеннями засобами арт-терапії. Розглянуто особливості дітей молодшого шкільного віку з легкими інтелектуальними порушеннями. Розроблено методичні рекомендації щодо корекції мисленнєвої діяльності дітей з легкими інтелектуальними порушеннями засобами арт-терапії. In the qualification work, a theoretical analysis and generalization of the results of the research on the problem of correcting the thinking activity of children with mild intellectual disabilities by means of art therapy was carried out. The peculiarities of children of primary school age with mild intellectual disabilities were considered. Methodical recommendations for correcting the thinking activity of children with mild intellectual disabilities by means of art therapy have been developed.
Опис
Ключові слова
діти молодшого шкільного віку, інтелектуальні порушення, корекція мисленнєвої діяльності, арт-терапія, сhildren of primary school age, intellectual disabilities, correction of thinking activity, art therapy
Цитування
Комратова Л. В. Корекція мисленнєвої діяльності дітей з легкими інтелектуальними порушеннями засобами арт-терапії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Л. В. Комратова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 61 с. : дод.
Колекції