РОЗРОБКА МЕТОДИКО-ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «АПАРАТНА СКЛАДОВА КОМП'ЮТЕРА»

dc.contributor.authorЧеревиченко, А С.
dc.date.accessioned2024-02-16T10:36:49Z
dc.date.available2024-02-16T10:36:49Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто змістову лінію «апаратна складова комп’ютера», потенціал цифрових ресурсів у вивченні апаратної складової у шкільному курсі інформатики, компетенції, які мають набувати учні, цифрові ресурси, визначення змісту навчання та його наповненості для учнів різного віку. Розроблено методико-дидактичне забезпечення для викладання «Апаратної складової комп’ютера» у шкільному курсі інформатики, надано методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання з використанням цих розробок, надано методичні рекомендації, впроваджено у шкільний процес. The qualification work considers the content line "computer hardware", the potential of digital resources in the study of the hardware component in the school course of computer science, the competencies that students should acquire, digital resources, determination of the content of training and its completeness for students of different ages. Methodological and didactic support for teaching "Computer Hardware" in the school course of computer science was developed, methodological recommendations for organising distance learning using these developments were provided, methodological recommendations were provided, and implemented in the school process.
dc.identifier.citationЧеревиченко А С. Розробка методико-дидактичного забезпечення викладання змістової лінії «Апаратна складова комп'ютера» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / А С. Черевиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 95 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13966
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectапаратна складова комп’ютера
dc.subjectзмістовна лінія «апаратна складова комп’ютера»
dc.subjectцифрові ресурси
dc.subjectметодико-дидактичне забезпечення
dc.subjectінтерактивні завдання
dc.subjectпроєктна діяльність
dc.subjectпроєкт
dc.subjectcomputer hardware
dc.subjectcontent area "computer hardware"
dc.subjectdigital resources
dc.subjectmethodological and didactic support
dc.subjectinteractive tasks
dc.subjectproject activity
dc.subjectproject
dc.titleРОЗРОБКА МЕТОДИКО-ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «АПАРАТНА СКЛАДОВА КОМП'ЮТЕРА»
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL AND DIDACTIC SUPPORT TEACHING THE CONTENT LINE "COMPUTER HARDWARE"
dc.typeOther
Файли
Колекції